Skip to main content

Hidroformiliranje

hidroformiliranje (okso sinteza), dodatek ogljikovega oksida in vodik poleg olefinov v navzočnosti katalizatorja, da dobimo aldehide, kot CH 3 CH = CH 2 + CO + H 2 → CH 3 MV 2 MV 2 CHO. Uporaba industriji za pridobitev (ustreznih aldehidov sledi redukcija in oksidacija) kisline in alkoholov, na primer butanol iz propilena. * GIDROFORMILIROVANIEGIDROFORMILIROVANIE (okso sinteza), ogljikovega monoksida in spajanje vodika na olefinske v prisotnosti katalizatorja, da se tvori aldehidov, npr., CH 3 CH = CH 2 + CO + H 2 ® CH 3 CH 2 CH 2 CHO. Uporaba industriji za slovarju (ali z redukcijo in oksidacijo aldehida) pridobivanje alkoholov in kislin, npr., butanol iz propilen.

Collegiate. 2009.