Skip to main content

Hidrogeniranje

hidrogeniranjem -J; prim. do hidrogenata in hidrogenata. Postopek hidrogeniranja. * * * Hidrogeniranje (hidrogeniranje), dodajanje vodika organskim spojinam. Izvedemo z delovanjem molekularnega vodika v prisotnosti katalizatorjev ali donorjev vodika (na primer litijevega aluminijevega hidrida). V industriji, ki je katalitsko hidrogeniranje uporabimo za izdelavo pogonskih goriv trdne parafini, alkoholi in drugi. Hidrogeniranje maščob osnova proizvodnje margarine. * GIDRIROVANIEGIDRIROVANIE (hidrogeniranje) (lat "gidrogenium" -. Vodik), dodajanje vodikom nenasičenih organskih spojin. Izvedeno z učinkovanjem molekularnega vodika pod homogene ali heterogene katalize ( cm. kataliza) in v prisotnosti vodikovega donorja (npr., Aluminijev hidrid ( cm. aluminijev hidrid), litijev). V industriji, ki je katalitsko hidrogeniranje uporabimo za izdelavo motornih goriv trden parafin ( cm. parafini), alkoholi ( cm. alkoholi) in drugi. Hidrogeniranje maščob podlaga proizvodnje margarine ( glej MARGARINE).

Enciklopedijski slovar. 2009.