Skip to main content

Hidrografija

HIDROGRAFIJA -i; f. [iz grščine. hydōr - voda in grafo - pišem]. 1. Odsek hidrologije, ki se ukvarja s študijem in opisom voda zemeljske površine. 2. kaj. Stanje površinske vode ozemlju. g. Evropski del Rusije. hidrografski, tisti, -ti. Moja ekspedicija. Gd delo. G-ta kartica. * * * hidrografija (od hidro ... in ... graphy), 1) del zemljišča hidrologije, namenjen opisom rek, jezer, rezervoarjev in njihovih delov z kvalitativnih in kvantitativnih značilnosti njihovega stanja, fizične in geografske pogoje, obdelavo in uporabo. 2) veda, ki preučuje plovne poti, tvorijo ocean posteljo, morja, jezer, rezervoarjev, reke, kanale in razvoj metod za izboljšanje plovnih poti. * * * GIDROGRAFIYAGIDROGRAFIYA (od hidro ... ( cm. HYDRO ... (del zloženke)) in "graphy")

1) del zemljišča hidrologije ( cm. Hidrologija ) posvečena opisu rek, jezer in rezervoarjev, in njihovi deli iz kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti njihovega statusa, fizične in geografske pogoje in način uporabe.

2) Znanost, ki preučuje plovne poti, tvorijo ocean posteljo ( cm. morskega dna), morja, jezer, rezervoarjev, reke, kanale in razviti načine za izboljšanje plovne vodne poti.

Enciklopedijski slovar. 2009.