Skip to main content

Hidrološki režim

Redno spreminjanje stanja vodnega telesa v času, njegovo hidrološko. značilnosti. Pojavlja se v obliki dolgotrajnih sezonskih in dnevnih nihanj v vodostaju, njenem toku, ledenih pojavih, temperaturi vode, sestavi in ​​koncentraciji snovi, spremembah v rečni postelji in obrisih obrežja rezervoarja. Zaradi predvsem klimatskih razmer v porečju. Značilnosti vodnega telesa so postavljene v lode, podnebne opise, referenčne knjige. Reka se uporablja za nadzorovanje hidrosfore z namenom njenega nadzorovanja, napovedovanje stanja, varovanje, pa tudi med likvidacijo naravnih izrednih razmer (poplave, poplave, nevarni ledeni pojavi itd.).

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010