Skip to main content

HIPOTEZA

Hipoteza
(od Grška hipoteza -. Osnovna predpostavka) Predlagali imajo trdno znanstveno podlago, ki bi utemeljeval, gospodarski procesov in pojavov ter da bi jih predvideli. V ekonomiji so hipoteze primarno povezane z razvojem napovedi ali z napredovanjem novih teorij.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.