Skip to main content

Informacijska podpora avtomatiziranega sistema za upravljanje informacij RSE

niz dokumentov in strojno strukturiranih podatkovnih nizov, namen je izboljšati učinkovitost upravljanja z vsi rezervni deli telesa na podlagi zagotavljanju njihove popolne, natančne informacije o težavah v nujnih primerih. Vključujejo: v realnem času podatke o dejstvih in napovedi nesreč, opozorilo o nevarnosti, naravo in obseg škodljivih učinkov na ljudi in okolje, zlorab pri delovanju regij, zlasti nevarne rastline in druge objekte v gospodarstvu kot posledica nesreč, naravnih in okoljskih nesreč; o trenutnih ukrepih in ukrepih za odpravo ali preprečevanje izrednih razmer; o statusu in pripravljenosti sil za iskanje in reševanje; regulativni okvir in posebne tematske informacije karta za vsak predmet Ruske federacije, vključno s potencialno nevarnih virov morebitnih izrednih razmerah technogenic in naravnega značaja, kot tudi sile in sredstva za ukrepanje v sili. Vključuje tudi sistem kodiranja informacij AIIS RSES; seznami kazalnikov funkcionalnih nalog; tematski klasifikatorji podatkov o izrednih razmerah; protokoli informacijskega vmesnika AIMS RSES z interakcijskimi telesi, objekti, strukturami, sistemi in omrežji.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010