Skip to main content

IDA

IDA
(MAP) (Mednarodno združenje za razvoj, IDA) podružnica Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD in Svetovna banka) (Mednarodna banka za obnovo in razvoj, MBOR ali Svetovna banka), ki je nastala leta 1960, da zagotovi pomoč in nasvete za najrevnejše države v razvoju. MAP je financiran s strani Svetovne banke in si prizadeva za zagotavljanje posojil za manj strogimi pogoji, IBRD.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.