Skip to main content

Karst

geološko pojav (proces), izraženih povezana s povečano topnost kamnin (predvsem karbonata, sulfat, halogenid) na aktivnem kroženjem podtalnice izražena kemičnim postopkom in mehanske pretvorbah kamenje, da se tvori votlin, površinski lijaki, seski, poravnavanje (kraške deformacije). K. je značilna kompleks podzemnih (jame, kanale predorih, naravni jamic) in površino (kraterjih, jarki, Ponor, bazena, poliA) reliefnih značilen obtok in režim podzemnih voda, rečno omrežje (ogrožena votlin) in jezer. Kraški proces se močno aktivira s tehnogenskimi vplivi. K. predstavlja veliko nevarnost pri gradnji stavb in objektov. Če želite ugotoviti, K. imeti posebnih geotehničnih, hidrogeoloških in geofizikalnih raziskav.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010