Skip to main content

Katastrski odlagališče

sistematizirane informacije o preteklih blatnih in mudflow bazenih. Podatki o blatnih bazenih vsebujejo podatke o lokaciji in morfometriji - absolutni višini ustja in izvoru vodotoka, njegovi dolžini in povprečnem naklonu, povodju. Informacije o preteklih vasicah vsebujejo podatke o datumih spusta. razlog za nastanek, vrsto blatnega toka v sestavi, volumen blatnih tokov, značilnosti oblikovanja hitrosti, pretoka. gostota. C. z. skupaj z rezultati terenskih raziskav predstavljajo blok začetnih (primarnih) informacij o pojavih mudflowa.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010