Skip to main content

LEGALIZACIJA

LEGALIZACIJA
dajanje vseh dejstev, razmerij pravnega statusa, značaja; s poudarkom na pravnem vidiku vprašanja, pojavu.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.