Skip to main content

MEHANIZEM oralnega stika

MEHANIZEM oralnega stika
obliki komuniciranja zaposlenih z delodajalci prek sindikata.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.