Skip to main content

SELITVE Geokemijska ciklični

ciklični Geokemična MIGRACIJE
kroženje snovi v naravi, v kateri je povprečno število atomov kemijskega elementa, ki ga vsebuje kamenine povprečno število elementa v kamnine in morskih sedimentov.

Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.