Skip to main content

NADEL

NADEL
zemljišče - zemljišče, ki ga uporablja posamezni lastnik, kmet, družina, ki vodi kmetijo.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.