Skip to main content

Standardi najvišjih dovoljenih koncentracij kemičnih in radioaktivnih snovi, mikroorganizmov

kazalniki, ki temeljijo na znanosti, ki določi glede na največjo dovoljeno vsebnostjo kazalcev kemičnih in radioaktivnih snovi, mikroorganizmov in drugih snovi v okolju in izpad, kar lahko povzroči onesnaženje okolja, razgradnih naravni ekološki sistemi.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010