Skip to main content

»ALI«

"ali-ali"
naročilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki je namenjena za trgovce strank, posrednikov, medtem ko naročila za druge vrednostne papirje še vedno čakajo na usmrtitev; Takoj ko trgovec izvrši to naročilo, se druga naročila samodejno prekličejo.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.