Skip to main content

WRAPPING

WRAPPING
krivulje, ki mejijo - krivulja tvori množico krivulj kratkoročnih stroškov podjetja, podjetje, ki ustrezajo različnih časovnih obdobjih. Zaradi privlačnosti niz krivulj se upošteva dejstvo, da je na dolgi rok, je družba krije stroške popravila, posodobitev opreme, razvoj novih tehnologij. Kot rezultat, "raztegne" dolgoročno krivuljo v času, in ki se imenuje ovoj označuje stopnjo in dinamiko stroškov podjetja podrobneje kot kratkoročnih posameznih krivulj v.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.