Skip to main content

Karantena obrat

Sistem državnih ukrepov, namenjen zaščiti rastlinskih virov države uvoza in invazije drugih državah karantene in drugih nevarnih škodljivcev, patogenov in plevela, in v primeru karantenskih obratov - s prevodom in odpravo njihovih žarišč.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010