Skip to main content

Britanskih funtih

britanskih funtih
(funt) Valuta UK. Ime izhaja iz "Easterling funt", v preteklosti, ki se uporablja za trgovanje z baltskimi državami. Sterling območje - skupina držav Commonwealtha, ki so se dogovorile, da določijo svoje menjalne tečaje britanskega funta in da devizne rezerve v Londonu; po letu 1950 je ta sistem propadel. Sterling M3 ponudba denarja - merilo celotne ponudbe denarja v Veliki Britaniji, razen stanja, shranjenih v Londonu v drugih valutah.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.