Skip to main content

CENA DELOVANJA

CENA Dostavitve
blago - cena za dobavo blaga po pogodbah za določen čas, ki jih določi klirinška hiša.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.