Skip to main content

CENA TOTAL

CENA SKUPAJ
1) cena celotnega kupljenega izdelka, ki jo sestavljajo različni deli, materiali ali predmeti različnih velikosti; 2) ceno, vključno z vsemi stroški.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.