Skip to main content

Je projekt ekonomsko

projekt ekonomsko
akcijski program za izvajanje posebnih ukrepov, objektivne družbeno-gospodarskega načrta, na primer za razvoj rudarstva, nadgradnja proizvodnje , sprostitev in prodaja novih izdelkov.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.