Skip to main content

Karantenski certifikat

dokument, ki so ga izdali organi javne službe v karanteni rastlin države izvoznice, ki potrjuje nespremenljivost rastlinskih proizvodov s karantenskimi škodljivci.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010