Skip to main content

Karantenski objekti

vrsto škodljivca, patogen rastlinske bolezni in plevel, ki je manjka ali ni široko razširjen v nepremičnine, vendar pa se lahko vpišejo ali lahko vnesete sami od zunaj in povzroči veliko škodo na rastlinah in rastlinskih proizvodih.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010