Skip to main content

RED BOOK

RED BOOK
za seznam in opis redkih in ogroženih živali, rastlin in gliv. Zagotavlja informacije o glavnih vzrokih za izumrtje določenih vrst in o načinu njihovega odrešenja. Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) Red Data Book prvega volumna je bila objavljena leta 1966 v ZSSR Red Book je bila ustanovljena leta 1974
Nove izdaje s popravki in spremembe seznamov vrst navadno pridejo v 5 - 10 let. Vrste, za katere ni več ogroženo izumrtje zaradi sprejetih ukrepov. izvirajo iz Rdeče knjige, in tisti, katerih število je postalo katastrofalno zmanjšano - se zabeležijo. ,

Ekološki slovar, 2001

The Red Book
za seznam in opis redkih in ogroženih živali, rastlin in gliv. Zagotavlja informacije o glavnih vzrokih za izumrtje določenih vrst in o načinu njihovega odrešenja. Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) Red Data Book prvega volumna je bila objavljena leta 1966 v ZSSR Red Book je bila ustanovljena leta 1974. Nove izdaje s popravki in spremembe seznamov vrst navadno pridejo v 5 - 10 let. Vrste, za katere ni več ogroženo izumrtje zaradi sprejetih ukrepov. izhaja iz Red Book, in tiste, katerih število se je začela zmanjševati dramatično - so zabeležili. ,

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010