Skip to main content

"RESERVE" način

Stanje pripravljenosti ACS z električno energijo iz varnostnega vira, potem ko je glavni vir napajanja prekinjen. Vir: NPB 58-97

EdwART. Slovar izrazov in definicij s pomočjo varnosti in protipožarne zaščite, 2010