Skip to main content

Omejevalni ukrepi

(Karantena) kompleks upravne, medicinske -Sanitary, veterinarski in drugi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in zagotavljanju posebno ureditev gospodarskih in drugih dejavnosti, omejitev gibanja ljudi, vozila, tovora s, blago in živali.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010