Skip to main content

Opazovalnice TRIP ozračja

onesnaževanje okolja opazovanje TRIP sporočil atmosferski

položaj na določeni progi, ki je namenjen za zbiranje vzorcev zraka načrtovanega zaporedno v varstvo času s pomočjo prenosne opreme in (ali) premičnega laboratorija ( GOST 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

Potovalni naknadne ugotovitve o onesnaženosti zraka
pozicijo na določeni progi, ki je namenjen za zbiranje vzorcev zraka načrtovanega zaporedno v času s pomočjo prenosne opreme in (ali) premičnega laboratorija (GOST 17. 2. 1 03-84).

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.