Skip to main content

Informacijska varnost

1) informacije o stanju je zaščiten pred naključno ali namerno dostopa osebe, ki nimajo pravice, da to stori, njegov sprejem , razkritje, spreminjanje ali uničenje; 2) ukrepov za preprečevanje osebe, ki nimajo dovoljenja za dragocene informacije, ki jih je mogoče pridobiti s prilastitvijo in proučevanjem komunikacijskih komunikacijskih sistemov, ali zavajanje oseb, ki nimajo dostopa, v njihovem tolmačenju rezultate takega posedovanja in študija.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010