Skip to main content

Država odbor Ruske federacije za civilno obrambo

, izrednih dogodkov in Odprava posledic naravnih nesreč zvezni izvršni organ Ruske federacije, razvija in izvaja državno politiko na področju civilne obrambe, prebivalstva in ozemlja iz izrednih razmer, za prevoz do usklajevanje vladnih aktivnosti na tem področju in splošno upravljanje obrata, delovanje in nadaljnji razvoj enotnega državnega sistema za preprečevanje in likvidacije izrednih razmerah (RSE) v okviru razpoložljivih organov. Leta 1994 se je preoblikoval v Ruski federaciji ministrstva za civilno obrambo, izrednih in odpravi posledic naravnih nesreč

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010