Skip to main content

Statistično poročanje

Statistično poročanje
skupaj predstavljajo odobrene oblike poročanja podjetja, podjetja, organizacije, ki morajo pravočasno regionalnim statističnim organom.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.