Skip to main content

SUBSCRIBER

Naročniki
možnost Prodajalec je dolžan prenesti z možnostjo nakupa ali pa možnost za takrat, ko je prodaja opcije objekta na vnaprej dogovorjeno ceno v določenem roku. Za izvajanje teh ukrepov, naročnik prejme pristojbino, ki se imenuje premijo

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.