Skip to main content

Povzroči človek,

sili incident, pojav in razvoj škodljivih in nenadzorovan proces v technosphere, imajo za posledico znatno izgubo življenja, škode za zdravje ljudi, uničenje predmetov technosphere in znatno škodo za okolje. Resnost posledic nesreče, ki jo povzroči človek, je višja od antropogenih nesreč in incidentov. . K. ne pojavijo na mestih z visoko potencialne nevarnosti in tveganj - civilnih in vojaških jedrskih objektov, kemična industrija, metalurgija, promet, na edinstven vodovoda, na glavnih plinovodov nafte, plina in izdelkov. K. T. Začeti uničenja nosi elemente tehničnih sistemov, uhajanje eksplozivnih snovi, človeške napake in osebja nedovoljenih in terorističnih dejanj, naravnih nesreč. Ena od glavnih značilnosti industrijskega kompleksa so tehnološka tveganja. Znanstvena in tehnična politika zmanjšanja tveganj, ki jih povzroča človek, se zmanjša na preprečevanje kemičnega orožja in zmanjšanje obsega nevarnosti antropogene narave.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010