Skip to main content

KRAJINA TECHNOGENEOUS

KRAJINA TECHNOGENEOUS
, antropoekosistema - neke vrste pokrajine, kjer ljudje (industrijske dejavnosti) deluje kot osrednji element pri določanju delovanja in strukturo pokrajine. Glej tudi Antropogena krajina.

Environmental Dictionary, 2001

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.