Skip to main content

Industrijska katastrofa

velika industrijska nesreča, ki je povzročila človeške žrtve, škodo za zdravje ljudi ali uničenje in uničenje predmetov, materialne vrednosti v znatnih količinah in povzročila resno škodo okolju.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010