Skip to main content

GLASOVALNI GLAS

GLASOVALNI GLAS (paradoks glasovanja)
Stanje, v katerem ni razloga za pričakovano dogovorjeno rešitev. To je bolje videti iz naslednjega primera: domnevati, da obstajajo trije udeleženci - 1., 2., 3. in tri različice strategij - A, B in C. Njihov sistem preferencialov po padajočem vrstnem redu je naslednji: za 1. - A, B, C; za 2. - B, C, A; za tretjo - C, A, B; ta sistem je znan kot ciklične nastavitve. Izbira strategije A ali B, zmaga A, , ker prvi in ​​tretji udeleženec raje A, in ne V. Izbira A ali C, zmaga B, , ker prvi in ​​drugi udeleženec raje B, in ne C . Tako ni stabilnega ravnovesja: morebitne zamenjave lahko nadomestimo z drugo. To je uporaba Arrowove teorije nemogoče. Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomski slovar. 2000.