Skip to main content

TRADICIONALNA EKONOMIJA

TRADICIONALNO GOSPODARSTVO
gospodarski sistem, v katerem tradicije in carine opredeljujejo široko uporabo redkih redkih naravnih virov.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.