Skip to main content

Skupna zunanja tarifa

skupna zunanja tarifa
(skupna zunanja tarifa) tečaj, ki se uporablja za transakcije, v katero od članic carinske unije (carinska unija) ali celotnega trga (skupni trg), države z zunanjim svetom. Če so besede, napisana z veliko začetnico (skupna zunanja tarifa (CET), izraz navadno pomeni "skupno zunanjo tarifo" Evropske unije (Evropski uniji (EU).

. razlagalni slovar gospodarstva - M:.. "INFRA-M" založništvo "cel svet" J. Črna Skupaj uredniki: dr Sc Osadchaya IM 2000

<- 1 .......! ->

Gospodarski slovar 2000.