Skip to main content

Homogena funkcija

, ki množenje vseh trditev o vsakem stalnem lambda pomnoži vrednosti funkcije v lambda in enotnemu postopku a. na primer Y = (βx + γz) / (δx + εz) enoten ničtega reda, saj množenje z X in z do λ ostane pri nespremenjeno; Funkcija Y = (βx + γz) homogena prvega reda ali linearna homogena, ker množenje z X in z do λ pomnoži v do λ ; Funkcija Y = (βx + γz) 2 homogena drugega reda, saj množenje s X in z do λ množi y do λ 2; Nazadnje, funkcija y = (βx + γz2) ni homogena za noben red. Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomski slovar. 2000.