Skip to main content

DRUŠTVO VERTICAL

DRUŠTVO vertikalnih
združenje znotraj istega podjetja, od dohodkov pravnih oseb podjetja, ki opravljajo zaporedne faze proizvodnje končnega proizvoda, ki segajo od rudarstvu, predelovalnih materiali, polizdelki, in do končnega izdelka.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.