Skip to main content

Enota elastičnost povpraševanja

enota elastičnost povpraševanja
( Engl. osrednji elastični povpraševanje) povpraševanje, v kateri je odstotek znižanja cene poveča delež števila potrebnih blaga, skupno proizvajalca prihodkov prodajalec blaga je nespremenjeno ali, po drugi strani, tako zmanjšanje števila prekleto blago kot odziv na povečanje cene, da se dohodek ne spremeni.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.