Skip to main content

Enota kreditno

KOPIČENJE ENOTA
del rente sklad kolektiv, ki se določi tako, da se skupni znesek akumulacije enot sklada . Uporablja se v obdobju kopičenja rente.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.