Skip to main content

ENOTA ZMO ZAVAROVANJA

ENOTA ZMOŽJA ZAVAROVANJA
količinski del zavarovalne vsote, ki služi kot osnova za določanje tarif in izračunavanje zavarovanih plačil.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.