Skip to main content

ENOTA TRANSAKCIJE

ENOTA TRANSAKCIJE
Najmanjša količina blaga ali najmanjša vrednost vrednostnih papirjev, potrebnih za izvedbo posla nakupa in prodaje. Specifična velikost, vrednost enote transakcije se določi s prodajno pogodbo in pogoji zamenjave.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.