Skip to main content

ZDRUŽENE DRŽAVE

ENOTA STATUS
uradna enota, predvidena na seznamu osebja organizacije.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Gospodarski slovar. 2000.