Skip to main content

Organiziraj

Organiziraj
(povezujejo v sindikatih) Poklici ali delovnih mest, v skladu s katerim delavci, organizirani v sindikate (sindikat); zadnji je njihov zastopnik v pogajanjih z delodajalci glede plač in delovnih pogojev. Delavci so ali ne smejo biti člani sindikata.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.