Skip to main content

Enotnost ekipa

enotnost ekipa
temeljno načelo delovanja je podjetje kaže odvisnost skladnosti poslovni uspeh celotne delovne sile, splošni interes v rezultatu.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.