Skip to main content

Vlada narodne enotnosti

UNITY vlada
( Engl. identičnost ukaza) organizacijskem načelu in ustrezno organizacijsko strukturo sistema, ki jih podreditve koli zaposlenega ne več kot enega do višje subjekt ( "vodja mojega šefa - ni moj šef").

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.