Skip to main content

ENOTA GOTOVINE

ENOTNOST OFFICE
načelo organiziranje izvedbo gotovinskega državnega proračuna: vsi prihodki državnega proračuna naj bi prišli do skupne konsolidirane zakladniškega računa pri centralni banki, iz katerega so izdelani izdatki proračuna.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.