Skip to main content

Univerzalna banka

univerzalna banka
Kreditne institucije, ki delujejo na glavne vrste bančnih poslov: posojil, vlog, vrednostnih papirjev, poravnave, zaupanja - in storitev vse stranke, ne glede na industrijski sektor. Zaradi diverzifikacije tveganja so univerzalne banke najbolj stabilne, kar jim omogoča, da izločijo specializirane banke.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.