Skip to main content

UNIVERZALNA KORIST

UNIVERZALNI KORIST
(univerzalna korist) Ugodnost, ki se zagotavlja vsem, ne glede na dohodek. Čeprav je prejemanje univerzalnih ugodnosti morda posledica drugih meril, kot so upokojitvena starost ali invalidnost. Trditev v korist zagotavljanja koristi na univerzalni podlagi in ne na podlagi dohodka temelji na trditvi, da je izvedba preskusnega testa drag postopek, ki vodi tudi do zlorabe in povezanega z vdorom v zasebnost. Ugovor na načelo univerzalnosti je, da je izjemno drag, večina pa gre za ljudi, ki jih resnično ne potrebujejo. Alternativa še vedno preizkuša revščino, da bi sredstva pošiljala najbolj potrebnim. V gospodarstvu, v katerem večina zaposlenih dobi poklicno pokojnino, lahko državne pokojnine postanejo višje, če temeljijo na testu revščine. Vendar to lahko oslabi spodbude (spodbujevalce) za varčevanje pred upokojitveno starostjo in nadaljuje z delom po njegovem začetku; kadar prejemajo univerzalne pokojnine, takšne želje običajno ne nastanejo.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n.Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.